Pressklipp VVS Forum

VVS Forum nr 11 2020. Vårt företag presenterades under “På nya poster” sidan 68.  På sidan 74 presenterades vår unika Pop Down som den “Lättrengjorda bottenventilen”. Vi uppskattar att VVS Forum uppmärksammade oss. Till pressklipp